De Onderwijsinspectie werkt sinds 1 augustus 2017 met een nieuw onderzoekskader. We adviseren u graag over de inhoud van dit kader, zodat u zich voor kunt bereiden op een inspectie bezoek. Met kennis van het onderzoekskader kunt u eigen beleid tegen het licht houden en uw beleid eventueel afstemmen op verwachtingen van de Inspectie. We hebben het waarderingskader gevisualiseerd. Stuur ons een berichtje en we sturen u deze per post gratis en vrijblijvend toe.

Gert is extern vertrouwenspersoon. Hij is hiervoor opgeleid bij de Stichting School en Veiligheid (voorheen PPSI). Zowel voor uitvoering als voor advies op dit gebied kunt u contact met ons opnemen. Gert werkt met de gedragscode van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen, waar hij tevens gecertificeerd is.

Consciëntia Onderwijsadvies heeft in de persoon van Gert van der Rhee deskundigheid op het gebied van specifieke onderwijsarrangementen. Gert heeft als leerkracht gewerkt in hetspeciaal basisonderwijs. Is jarenlang en tot op heden betrokken (geweest) bij diverse samenwerkingsverbanden als adviseur, uitvoerder enbestuurder. In 2013 en 2014 is hij als interim directeur werkzaam geweest op een school voor speciaal basisonderwijs. In deze periode heeft hij (mede) vormgegeven aan de afbouw van de samenwerkingsverbanden oude stijl naar de huidige samenwerkingsverbanden in het kader van Passend Onderwijs. Graag denken we met u mee over onderwerpen in dit kader.

rsz klein pas onderw

Hoe voeren we de scheiding bestuur en toezicht door? Hoe laten we dit in de praktijk werken? Wat heeft mijn bestuur of toezichthouder dan nodig? We denken graag met u mee en adviseren u.

Expliciete Directe Instructie (EDI) is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. De vrouw of man voor de klas is daarbij de sleutel tot succes. EDI brengt leerlingen stapsgewijs naar beheersing van de leerdoelen en laat hen zo succes ervaren. De leerkracht geeft instructie en controleert door het stellen van vragen voortdurend of alle leerlingen het begrijpen. Er wordt denktijd geboden, leerlingen mogen overleggen en er worden willekeurige beurten gegeven. Alle leerlingen worden betrokken en doen actief mee in de les.

In drie teambijeenkomsten van 1,5 uur (of in overleg anders georganiseerd) besteden we aandacht aan de volgende onderdelen:

  • Instructie, het hart van effectie onderwijs; Controleren van begrip; EDI lesdoel en Activeren van voorkennis.
  • Instructie: vorm en inhoud.
  • Begeleideinoefening, lesafsluiting en zelfstandige verwerking.

De leerkrachten nemen het boek door in hun eigen tijd en experimenteren met lesvormen. Ervaringen worden op schoolniveau gedeeld en gevierd en er worden verwerkingsopdrachten gemaakt. Bij voldoende partipatie tijdens de bijeenkomsten en het voldoende presteren bij de verwerkingsopdrachten wordt een certificaat uitgereikt dat gebruikt kan worden in het lerarenregister.

rsz klein expliciete directe instructie

Hoe bouwt u uw gesprekscyclus goed op en waar moet dit aan voldoen? Of u komt niet verder met de noodzakelijk ontwikkeling bij een leerkracht. We denken graag met u mee.

Gert heeft een ruime ervaring met besturen in het Primair Onderwijs. Hij heeft ervaring als verantwoordelijk bestuurder. Zo is hij momenteel (in deeltijd) werkzaam als Voorzitter College van Bestuur van Stichting De Drieslag te Barneveld (onderwijs en kinderopvang). Tevens heeft Gert als adviseur diverse besturen geadviseerd bij het opstellen en uitvoeren van strategische agenda's en bij fusies. We bespreken graag met u de eventuele mogelijkheden ten aanzien van advisering op dit vlak. Ook interim werkzaamheden bij tijdelijke uitval van de bestuurder behoort tot de mogelijkheden.

U heeft alleen iets aan advies als de adviseur luistert naar uw vraag of dilemma en als deze vanuit zijn kennis en ervaring u helpt om tot beter inzicht te komen. Dit is onze uitdaging.

 

U werkt binnen uw school met een managementteam. Hoe functioneert het managementteam bij anderen? Wat is zijn good practice voorbeelden? Wat zijn taken, verantwoordelijkheden en rollen van de leden van het Managementteam? We hebben ervaringen voor u en kunnen u concreet helpen.

© 2016 Consciëntia Onderwijsadvies